ZAG - kontenery, hakowce, konstrukcje stalowe, pojemniki metalowe - Wywrotki

Aktualności

Dodano: 2018-01-05 07:34:07 Kategoria: Aktualności

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych kontenerów bez wręg

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych kontenerów bez wręg


Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych kontenerów bez wręg 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci kontenera bez wręg wykonanego ze stali HARDOX. Kontener będzie się charakteryzował parametrami technicznymi i wytrzymałościowymi znacząco lepszymi od obecnie dostępnych na rynku. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie w nowoczesne środki trwałe, takie jak:

1. Giętarka trójrolkowa

2. Prasa krawędziowa

3. Suwnica.

Projekt wykazuje zgodność zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚp, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego - Przemysł Metalowo - Odlewniczy. W ramach projektu utworzone zostanie 5 nowych miejsc pracy, wprowadzone zostaną innowacje produktowe.

Wartość ogółem 1347821,70

Wydatki kwalifikowalne 1036600,00

Wnioskowane dofinansowanie 829280,00

Wkład UE 829280,00

Wkład własny 518541,70 

loga_projektu18.jpg